07.05.2024
Заключителна конференция на заинтересованите страни на EuropaBON на 27-28 май 2024 г.
27.03.2024
Изкуственият интелект в Европейската наука
10.05.2023
Участие на Дикон в Kонференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“
23.11.2022
Двадесет и две схеми за опазване на птиците в земеделските земи, представени от инициативата Birds@Farmland
01.12.2020
Стартира изпълнението на договор с предмет: “Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз”
09.01.2020
58 203 ученици успешно преминаха обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”
14.11.2019
Схемите за мониторинг на птиците в България бяха обсъдени със заинтересованите страни
29.10.2019
Докладът за България по чл. 12 от Директивата за птиците беше подаден успешно
06.10.2019
Успешно завърши мисия „Есенна миграция 2019“
30.09.2019
Проведе се експертна среща във връзка с докладването по чл. 12 от Директивата за птиците
27.08.2019
Проведе се публично обсъждане на Националната концепция за мониторинг на птиците
17.08.2019
Проведе се теренно проучване във връзка с докладването по чл. 12 от Директивата за птиците
10.07.2019
Предстои обсъждане на Националната концепция за мониторинг на птиците
01.07.2019
Обученията за действия при наводнения в цяла Северна България ще започнат през м. септември 2019 г.
26.06.2019
Документът за целите на Натура 2000 бе обсъден със заинтересованите страни
01.04.2019
Стартираха обученията на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти
14.03.2019
Стартираха обученията за възрастни хора над 60 г. в Югозападен район на планиране по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, на Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“
14.03.2019
Стартираха обученията по проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите
11.12.2018
Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия
07.11.2018
Стартираха първите обучения за възрастни по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”
 
1 /  4
 
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.