25.10.2018
Стартираха обученията по самоспасяване и оказване на първа помощ, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”
25.10.2018
Стартираха обученията в „час на класа“ по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”
03.10.2018
Проведени обучения на обучители по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“
02.10.2018
Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България
03.05.2018
Провеждане на четири двуседмични обучения в Австрия и Полша по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”
15.12.2017
Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи
21.09.2017
Национална кръгла маса
21.09.2017
Техническа помощ за преразглеждане и завършване на изследването за изпълнимост, за подобряване на навигационните условия на съвместния румънско-български участък на река Дунав и допълнителни изследвания
27.11.2016
Опитът в управлението на НАТУРА 2000 на Франция
20.11.2016
Проведена бе заключителна среща за представяне на окончателните резултати от интеркалибрацията на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК)
05.11.2016
Опитът в управлението на НАТУРА 2000 на Холандия
20.09.2016
Подписан бе договор за предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000
29.06.2016
Консорциум „Дикон-Решения“ ще обучава кандидати и бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
27.03.2016
Приключи успешно интеркалибрацията на метода за оценка на екологичното състояние в езера за БЕК Фитопланктон в Източноконтиненталната ГИГ
27.03.2016
Проведена работна среща за обсъждане на казуси за модификации на СМВТ
18.10.2015
Дикон Груп с удостоверение за извършване посредническа дейност по наемане на работа за Република България
30.08.2015
Международна експедиция по р. Дунав, 2015 г.
22.03.2015
България стана първата държава членка на ЕС с напълно приключена интеркалибрация за крайбрежни води
29.01.2015
Положително решение за ДОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“
01.12.2014
Приключиха обученията за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
 
2 /  4
 
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.