Корпоративна отговорност

Корпоративна етика

Изграждането на репутацията на една компания е дълъг процес и въпрос на отговорност, постоянство и ценности. Нашият кодекс за бизнес поведение дава насоки и формулира очакванията ни към всички физически лица, представляващи или действащи от името на Дикон Груп. Това включва служители на компанията, експерти, с които работим в краткосрочен или дългосрочен план, официални представители. Кодексът за бизнес поведение въплъщава ключовите ценности на Дикон Груп, които се основават на честност, почтеност, етика и професионализъм.

Основните елементи на кодекса ни за бизнес поведение са:

 • Законно и етично поведение;
 • Грижа за репутацията на компанията и клиентите ни;
 • Уважение;
 • Отговорност за управлението;
 • Осигуряване на безопасност;
 • Избягване конфликти на интереси;
 • Умения за работа с поверителна информация;
 • Създаване на корпоративни възможности;
 • Защита на интелектуалната собственост;
 • Проактивни връзки с медиите;
 • Етика в комуникацията.

Устойчиво развитие

В Дикон Груп вярваме в принципите на устойчивото развитие. Ние ги прилагаме не само в нашата работа, но и насърчаваме въвеждането на такива практики от нашите клиенти като оказваме необходимата подкрепа те да посрещнат предизвикателствата и постигнат целите си.

Грижата за околната среда е ключов приоритет в нашия бизнес. Тя се осъществява както чрез редицата проекти в тази област, които управляваме, така и в контекста на консултирането на съхраняващи природата практики и инициативи. С това ангажираме нашите служители, експерти, клиенти, партньори и заинтересовани страни към едно по-устойчиво бъдеще.

Изграждане на капацитет

Ние сме убедени, че колкото по-подготвени са нашите служители, експерти и клиенти, толкова по-качествена ще бъде нашата работа и по успешен бизнесът ни. Затова усилията ни са насочени към:

 • Непрекъснато развитие компетенциите на нашите екипи и експертите, които участват в тях;
 • Специален фокус и внимание върху младите специалисти, така че те да развият необходимите компетенции и опит да работят ефективно в динамична бизнес среда;
 • Изграждане капацитета на нашите клиенти чрез активното и пълноценното им участие в процеса на консултирането, за да получат необходимите умения и знания да продължат промените, да гарантират стабилност, а и да генерират нови възможности за развитие в бъдеще.
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.