Схемите за мониторинг на птиците в България бяха обсъдени със заинтересованите страни

14.11.2019

На 5 ноември 2019 г. се проведе работна среща, на която експертният екип на Консорциум „Дикон-Партицип“ представи схемите за мониторинг на птиците в България. Схемите са разработени по проект: „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Петте схеми обхващат всички видове птици, предмет на докладване по чл. 12 от Директивата за птиците, в съответните сезони:

  • Схема 1: Мониторинг на зимуващите видове птици в България;
  • Схема 2: Мониторинг на обикновените видове птици;
  • Схема 3: Мониторинг на птици в защитените зони от мрежата Натура 2000;
  • Схема 4: Мониторинг на мигриращи видове птици;
  • Схема 5: Мониторинг на видове птици посредством стандартизирано опръстеняване.

В обсъжданията участваха представители на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), научната и природозащитната общност, ловни сдружения, собствениците на земи и отделни експерти.

След одобрението им от ИАОС, схемите ще станат част от Националната концепция за мониторинг на птиците в България. Те ще бъдат приложени на терен през 2020 г., за да се установи тяхната ефективност и ефикасност.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.