Участие на Дикон в Kонференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“

10.05.2023

Като член на EuropaBON, Дикон Груп бе поканен за участие в Европейска конференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“, която се проведе на 8 ноември 2022 г. в Брюксел, организирана от EuropaBON, в сътрудничество с Biodiversa+.

Целта на конференцията е да даде възможност на заинтересованите страни да участват активно в процеса на разработване на Техническо задание за създаване на Европейски координационен център за мониторинг на биоразнообразието, в отговор на редица предизвикателства, които са обобщени в специално проведени оценки и проучвания от EuropaBON и Biodiversa+. Основните сред тях са:

 1. Недостатъчни финансови средства.
 2. Липса на дългосрочни политики за мониторинг.
 3. Недостатъчно пространствено покритие.
 4. Недостатъчно представяне на таксони.
 5. Липса на човешки и технически капацитет.
 6. Липса на интеграция между in situ проучвания и данните от дистанционното наблюдение.
 7. Честотата на мониторинг е твърде ниска за установяване на тенденции.
 8. Липса на интеграция на данни в различни географски мащаби и сектори.
 9. Липса на (сурови) достъпни данни и метаданни.
 10. Недостатъчно представяне на типовете екосистеми и техните местообитания.

Решенията, идентифицирани от EuropaBON за справяне с тези предизвикателства, са:

 1. По-добра координация и синхронизиране на усилията за мониторинг, възприемане на общ подход в цяла Европа и обща платформа, която може да интегрира данни на национално и европейско ниво.
 2. Стандартизация на схемите за мониторинг на биоразнообразието в Европа, подобрено събиране и споделяне на данни. Това включва запълване на установените пропуски, подобряване на нивото на пространствена детайлност и времева честота, създаване на нови програми за мониторинг и/или укрепване на съществуващи схеми за мониторинг.
 3. Използване на предимствата на дигитализацията и новите технологии (включително многомащабни данни от наблюдение на земята, цифрови сензори на място и генетично разнообразие), както и подобрени статистически методи за анализ на данните от мониторинга на биоразнообразието.
 4. Повече финансиране за провеждане на мониторинг на биоразнообразието в Европа, заедно с по-добро междудържавно, междуинституционално и междусекторно координиране на съществуващото финансиране.
 5. Изграждане на капацитет, увеличаване на човешките ресурси, включване на гражданската наука и ангажиране на заинтересованите страни в процеса на мониторинг.

Създаването на Европейския координационен център за мониторинг на биоразнообразието, описание на неговите задачи, управление, структура и финансиране са сред основните задачи, които EuropaBON и Biodiversa+ трябва да изпълнят. Конференцията дава възможност за диалог около различни алтернативи за организационна структура на Центъра, за потенциалните предизвикателства и за оформяне на подходящ прагматичен подход как да се върви напред.

EuropaBON е Европейски проект, финансиран от ЕК и реализиран от международен консорциум с високо ниво на допълваща експертиза в различните области на проекта - от работа в мрежа и анализ на рентабилността, мониторинг на биоразнообразието, моделиране и анализ, до ангажиране на заинтересованите страни, политическа подкрепа и разпространение на резултатите. Мрежата EuropaBON има повече от 1000 члена, представляващи 517 организации от 61 държави.

Biodiversa+ е европейско партньорство за биоразнообразие, финансирано от ЕК, подкрепящо изследвания в областта на биоразнообразието, с въздействие върху политиката и обществото. Biodiversa+ е част от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.