Заключителна конференция на заинтересованите страни на EuropaBON на 27-28 май 2024 г.

07.05.2024

Целта на конференцията е да сподели постиженията на EuropaBON и предложението за Координационен център за мониторинг на биоразнообразието на ЕС (EBOCC).

След три години успешно сътрудничество и множество установени партньорства с много експерти и организации в областта на биоразнообразието, сред които и Дикон Груп, консорциум EuropaBON и заинтересованите страни ще покажат основните резултати от своите съвместни усилия, в т.ч. и предложения Координационен център за мониторинг на биоразнообразието на ЕС (EBOCC).

Европейският парламент отпусна бюджет от 5 милиона евро за тестване на разработването и създаването на координациония център. Целта е да се удовлетвори спешната необходимост от координиране, интегриране, хармонизиране и укрепване на събирането и анализа на данни за биоразнообразието, в подкрепа на изготвянето на политики на местно, национално, европейско и международно ниво. Усилията ще се съсредоточат върху прилагането на набор от основни променливи на биоразнообразието, които имат пряко приложение в политиката и вземането на решения. Това включва изграждане на капацитет, включително таксономичен опит и гражданска наука.

Техническото задание за EBOCC, резултат от съвместните усилия на всички партньори на EuropaBON, е изградено върху цялостен преглед на съществуващите схеми за мониторинг, идентифициране на пропуски в данните и затруднения в работния процес. То също така очертава координиращата роля на EBOCC за подкрепа на съществуващи програми за мониторинг в Европа и за разработване на нови, за да се преодолеят пропуските, възпрепятстващи адекватното докладване и вземането на информирани решения относно политики, свързани с биоразнообразието.

Европейската комисия трябва да изпълни тази задача през 2024 г.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.