Обученията за действия при наводнения в цяла Северна България ще започнат през м. септември 2019 г.

01.07.2019

Обученията се провеждат по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общо 90 000 ученици, пенсионери, служители от публичната администрация, от неправителствения сектор и от бизнеса ще бъдат включени в обученията до края на проекта. Преподаватели са 700 служители на ГДПБЗН, преминали специализирано обучение за работа с представителите на различните целеви групи. Програмите за обучение са специално разработени по проекта, като е използван опита на Австрия, Полша, Холандия и Франция. Разработени са две ръководства за учители – за самоспасяване и за обучение в „час на класа“.

Повече информация за дейностите по обучение е достъпна тук.

Напредъкът в провеждането на обученията е представен в таблицата по-долу:

От м. септември 2019 г. ще стартират обученията в Северна България, като тези за Южна България ще продължат.

До края на м. юли 2019 г. продължава записването на групи за 5 дневно обучение за ученици от 3ти до 5ти клас, за учебната 2019/2020 г. Информация за учебната програма и формуляр за заявка са достъпни тук.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.