Проведе се експертна среща във връзка с докладването по чл. 12 от Директивата за птиците

30.09.2019

На 28, 29 и 30 август 2019 г. в хотел „Форум“ – гр. София се проведе среща на експертна работна група за обсъждане на докладите по чл. 12 от Директивата за птиците, изготвени от екипа на консорциум „Дикон – Партицип“ по проект: „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания в България, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Целта на тридневната среща бе да се направи преглед на всички доклади за отделните видове птици в съответните сезони (гнездящи, мигриращи, зимуващи), включени в докладването. Подготвените материали бяха представени от членове на международния експертен екип на Консорциум „Дикон – Партицип“: Растислав Рибанич (ръководител на екипа), Борут Рубинич, Томаш Михелич и Феликс Бергман. Формулярите бяха разгледани един по един, като специално внимание бе обърнато на минималната и максималната численост на съответната популация, краткосрочните (за последните 12 години) и дългосрочните (от 1980 г. насам) тенденции, въздействията и заплахите за съответния вид. За гнездящите видове птици бяха обсъдени и подготвените карти на разпространението на всеки вид, които са неразделна част от документацията по докладването.

Конкретни данни, опит от наблюдения на терен и дългогодишни проучвания на определени видове и места за мониторинг споделиха представители на различни научни и неправителствени организации, както и независими експерти орнитолози. Сред участниците в експертната среща бяха: доц. д-р Венцеслав Делов (Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“), Кирил Бедев (отговорник на Екологична станция при резерват „Атанасовско езеро“ – ИБЕИ, БАН), ас. д-р Леонид Тодоров, Невена Иванова, Любомир Профиров, доц. д-р Стоян Недков, Пламен Станев (ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“), Ирина Матеева (отговорник „Европейски политики“, Българското дружество за защита на птиците), Стойчо Стойчев (директор по защита на птиците, Българско дружество за защита на птиците), представители на ИАОС, МОСВ и други заинтересовани страни.

След отразяване на препоръките на участниците в срещата и екипа по контрол от ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“, Докладът по чл. 12 от Директивата за птиците бе финализиран и подаден в предвидения срок.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.