Успешно завърши мисия „Есенна миграция 2019“

06.10.2019

От 25 август до 5 октомври 2019 г. в района на Бургас се проведе мониторинг на мигриращите реещи се птици, организиран от консорциум „Дикон – Партицип“ в рамките на проект: „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания в България, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Целта на 42-дневната мисия бе да се провери начинът, по който работи съществуващата методика за мониторинг на мигриращите реещи се птици, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Наблюденията се проведоха в пет точки за мониторинг: Атанасовско езеро, Ветрен, Равадиново, Равнец и Суходол. В тях се включиха 14 полеви експерти с доказан опит в мониторинга на птици. За определяне на точното местоположение на точките бе проведено предварително теренно проучване.

По време на мисията бяха регистрирани птици от 76 различни вида. Най-голямо беше изобилието от птици в точка Атанасовско езеро – над 170 000 индивида от различни видове.

Данните и натрупаният опит от мисия „Есенна миграция 2019“ ще бъдат използвани за прецизиране на Схемата за мониторинг на мигриращите видове птици, подготвяна от Консорциума в рамките на Националната концепция за мониторинг на птиците в България. Полевите формуляри на хартия и в електронен вид са предоставени на ИАОС.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.