Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия

11.12.2018

На 10.12.2018 г. се подписа договор между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Дикон Груп ЕООД, за изпълнение на проект „Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Провеждане на обучения на представители на българските предприятия за работа с помирителните комисии” и Обособена позиция № 2: „Обучение на представителите на общите и секторните помирителни комисии за подобряване работата им в общ и превантивен план – за ранно съдействие при възникнали спорове между потребителите и икономическите оператори”

Основните цели на проекта са:

По Обособена позиция 1: „Провеждане на обучения на представители на българските предприятия за работа с помирителните комисии”:

  • Повишаване на капацитета на българските предприятия за прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите;
  • Повишаване на капацитета на българските предприятия за работа с помирителните комисии.

По Обособена позиция 2: „Обучение на представителите на общите и секторните помирителни комисии за подобряване работата им в общ и превантивен план – за ранно съдействие при възникнали спорове между потребителите и икономическите оператори”:

  • Повишаване на капацитета на КЗП за прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите;
  • Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия.
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.