Документът за целите на Натура 2000 бе обсъден със заинтересованите страни

26.06.2019

На 26 юни 2019 г. се проведе работна среща за обсъждане на Документ за целите на Натура 2000. Документът е разработен по проект „Знания за Натура 2000“, с бенефициент Дирекция НСЗП на МОСВ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Той е ключов за управлението на мрежата. Основната му философия включва три елемента: Яснота, Указания и Гъвкавост.

Документът за целите дава яснота кои са целите на трите нива (биогеографско/ национално, ниво мрежа Натура 2000 и зоново), чрез постигането на които България ще изпълни своите ангажименти в областта на Натура 2000, като държава членка на ЕС. Той позволява гъвкавост при избора и прилагането на мерки за постигане на целите, тъй като обхватът, мястото и периодът за реализация на тези мерки ще се разработват по-подробно в плановете за управление на Натура 2000. Документът дава и отговор на въпроса, свързан с ефикасността на прилагане на мерките – изпълнението на какъв тип мерки в кои зони ще доведе до постигането на бърз и траен резултат, с най-малко времеви и финансови ресурси.

В обсъжданията участваха представители на МОСВ, РИОСВ, научната и природозащитната общност, бизнеса.

Документът за целите на Натура 2000 е достъпен на линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-dokument-za-celite-na-natura-2000-8680/

До 26.07.2019 г. всички заинтересовани страни могат да внесат своите коментари и предложения на следната ел. поща: projects@dicon-bg.com

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.