Проведе се публично обсъждане на Националната концепция за мониторинг на птиците

27.08.2019

На 6 август 2019 г. в хотел „Маринела“ – гр. София се проведе публично обсъждане на Националната концепция за мониторинг на птиците в България. Тя е разработена от международен екип на консорциум „Дикон – Партицип“ по проект: „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. В работната среща се включиха над 50 експерти по орнитология, биоразнообразие и опазване на околната среда от МОСВ, ИАОС, Биологическия факултет на СУ, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българска фондация „Биоразнообразие“, Българско дружество за защита на птиците, ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“, Изпълнителна агенция по горите, РИОСВ, дирекции на национални и природни паркове, Басейнова дирекция „Черноморски район“, представители на бизнеса, природозащитни организации и ловно-рибарски сдружения.

Срещата бе открита от г-н Георги Балчев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Основните елементи от Националната концепция за мониторинг на птиците бяха представени от членовете на международния експертен екип, участвал в разработването ѝ: г-н Растислав Рубанич (консултант по опазване на околната среда, Словакия) – ръководител на екипа, г-н Томаш Михелич (орнитолог, координатор на Новия атлас на гнездящите птици в Словения, BirdLife Словения ) – ключов експерт „Птици“, д-р Анастасиос Дималексис (консултант по опазване на околната среда, бивш директор „Природозащита“ в BirdLife Гърция) – ключов експерт „Птици“ и г-н Борут Рубинич (програмен специалист за Балканите, Bird Life International) – ключов експерт „Птици“.

Темите, представени от международните експерти, бяха: „Опит и добри практики, по отношение на мониторинга и докладването за птиците, в държави членки на ЕС“, „Резултати от прегледа, систематизирането и първичния анализ на налични данни и информация за птиците в България“, „Преглед на наличните методики за мониторинг на птиците в България. Анализ на пропуските“, „Предложение за Национална концепция за мониторинг на птиците в България“.

Работната среща продължи с дискусия по направените презентации, в която се включиха представители на всички заинтересовани страни.

В резултата на срещата бяха получени коментари от редица заинтересовани страни, които бяха отразени във финалния вариант на документа.

Националната концепция за мониторинг на птиците е предоставена на Възложителя на проекта – ИАОС.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.