Информация при процедура по подбор

по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни за обработка на лични данни на лица, кандидатстващи за позиции експерт/ стажант

При кандидатстване за конкретна позиция за експерт/ стажант е необходимо да подадете вашето CV през сайта на Дикон Груп ЕООД. За да извършим нашия процес по подбор, ние имаме нужда от Вашите лични данни (цялата информация, която обичайно се съдържа в една автобиография/CV, а именно: трите имена, ЕГН, придобито образование и опит, данни за контакт, както и всички данни, посочени в автобиография), които предоставяте на напълно доброволен принцип. В случай, че не ни предоставите Вашите лични данни, обичайно съдържащи се в автобиографията/CV, Вие обективно няма да можете да вземете участие в процедурата по подбор на експерти/ стажанти.

Легитимният ни интерес за извършване на подбор и предприемане на стъпки по сключване на договор е правното ни основание за обработване на данните Ви. Молим да имате предвид, че личните Ви данни няма да бъдат предоставени на трети лица, вън от нашата организация. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 3 години, считано от датата на подаването им, след което ще бъдат унищожени.

С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни, съгласно чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД), Вие имате право:

  • Да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил/a на Дружеството в качеството му на Администратор на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • Да изискате от „Дикон Груп“ ЕООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор;
  • При промяна на дадени обстоятелства в личните данни, които сте предоставил/a на Дружеството, имате право да изискате от същото те да бъдат коригирани, както и право да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставил/a на Дружеството и които то обработва, при положение че спрямо Дружеството не се прилага законово задължение за съхранението на тези данни;
  • На възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че данните Ви не се обработват законосъобразно;
  • На жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в случай на спор между Вас и „Дикон Груп“ ЕООД относно законосъобразността на дейностите по обработване на личните Ви данни.

За всякакви въпроси, касаещи настоящата информация, както и за упражняване на което и да било от законовите Ви права (на оттегляне на съгласието, коригиране, ограничаване на обработването, достъп, преносимост и изтриване на данните), може да се обръщате към Представителя на Администратора, отговарящ за защита на личните данни, неговите контакти са: гр. София, ж.к. Сухата река, бул. Владимир Вазов, сгр. до бл. 208; E-mail: dicon-hr@dicon-bg.com, служебен телефон: 02 944 51 09.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.