Декларация-съгласие за предоставяне на данни 

1. Давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните ми данни, предоставени на „Дикон Груп“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни

2. Предоставям личните си данни доброволно на „Дикон Груп“ ЕООД, като съм наясно че това е необходимо условие, за да участвам в процедури за подбор на експерти/стажанти. 

3. Съгласен/а съм „Дикон Груп“ ЕООД да обработва следните мои лични данни: трите имена, ЕГН, придобито образование и опит, данни за контакт, както и всички данни, посочени от мен в автобиография/ CV, които предоставям на напълно доброволен принцип във връзка с кандидатстването ми за обявената позиция.

4. Запознат/а съм с целта на обработване на посочените от мен, в процеса на кандидатстване, лични данни, а именно: единствено и само във връзка с участието ми в процедури за подбор на експерти/стажанти.

5. Информиран/а съм, че имам следните права във връзка с предоставените данни:

  • Да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил/a на Дружеството в качеството му на Администратор на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
  • Да изискам от „Дикон Груп“ ЕООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор;
  • При промяна на дадени обстоятелства в личните данни, които съм предоставил/a на Дружеството, имам право да изискам от същото те да бъдат коригирани, както и право да изискам изтриване на част или всички лични данни, които съм предоставил/a на Дружеството, и които то обработва, при положение че спрямо Дружеството не се прилага законово задължение за съхранението на тези данни.
  • На възражение срещу обработването на личните ми данни, когато считам, че данните ми не се обработват законосъобразно.
  • На жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в случай на спор между мен и „Дикон Груп“ ЕООД относно законосъобразността на дейностите по обработване на личните ми данни.

6. Съгласен/а съм, предоставените от мен данни, като лице участващо в процедура за подбор на експерти/ стажанти да бъдат съхранявани от „Дикон Груп“ ЕООД за срок от 3/три/ години след приключване на процеса по подбор за съответната позиция, след което да бъдат изтрити или унищожени. 

7. Информиран съм, че при въпроси относно обработката на моите лични данни или в случай, че желая да подам сигнал или оплакване, мога да го направя писмено или по ел. поща пред отговорното лице по защита на личните данни.

8. Съгласен/а съм да получавам на електронната си поща информация и уведомления във връзка с обработването на посочените от мен в процеса на кандидатстване лични данни.

Данни за контакт с отговорното лице по защита на личните данни:

Служебен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река, бул. Владимир Вазов, сгр. до бл. 208;

E-mail: dicon-hr@dicon-bg.com;

Служебен телефон: 02 944 51 09.

 

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.